Kunst på højt niveau i Danmark

Vores hovedmål er at skabe større interesse for den udøvende kunst i Danmark.

Vi mener at det er vigtigt at videreføre de traditioner, som allerede findes inden for musikalske og visuelle kunstarter, så generationerne efter os kan have de samme fantastiske oplevelser, som vores generation har haft. Samtidig forsøger vi hele tiden at søge efter nye veje, som kunsten kan gå, og nye måder kunst kan interagere med mennesker i et moderne samfund - fx cross-overprojekter, hvor flere medier skal smelte sammen.

De fleste af vores egne projekter udspringer netop af denne lyst til at udforske og udtrykke.

 

Kunsten skal tænkes uden for de traditionelle rammer

Det som kunsten kan, er at drage vores tanker væk fra det sted, vi befinder os, og tage os med ud på spændende oplevelsesrejser. Kunsten skal netop indbyde publikum til en ny og anderledes verden, som kan udforskes fra flere vinkler. Den skal fortælle en historie (konkret eller abstrakt), og vigtigst af alt; være rellevant - både for afsender og modtager.

For os er det vigtigste, at publikum forstår det budskab, som kunstnerne på scenen ønsker at udtrykke.

Vi afgrænser helst ikke musikken ved betegnelser som ”klassisk”- eller ”rytmisk” musik: Begge disse stilarter har betydelige styrkesider, og sammen kan de give helt særlige oplevelser - dels hvad angår generel performance og udtryk til publikum, og dels hvad angår musikerens tilgang til musikken. Det er dog vigtigt at man forstår at udnytte de udtryk og stemningsrum, som de forskellige stilarter skaber.